Plåpp Åpp

Rädda Lumparns Reningsdamm – NY

ÖPPET UNDER SKÖRDEFESTEN: Lör kl. 12-15

Föreningen Rädda Lumparn har byggt en reningsdamm för att stoppa näringsämnen innan de hamnar i Östersjön och bidrar till övergödning. Träffa oss och lär dig mer om projektet under Skördefesten!

Projektet har genomförts i samarbete med Storängsdikets dikeslag och Landskapets Fastighetsverk. Dammen är ett av flera pilotprojekt, som föreningen deltar i, med målet att så småningom alla åländska diken som mynnar i Lumparen eller direkt i Östersjön, skall minska sin miljöbelastning. Träffa oss och lär dig mer om projektet under Skördefesten!

Facebook

Dela

Facebook
Twitter
WhatsApp
E-post
Skriv ut

Kontakt