Det åländska köksmanifestet

  1. Vi värnar om Ålands viliga (= rejäla) mat.
  2. Vår meny skiftar enligt säsong.
  3. Vi förädlar de unika smakerna från Ålands klimat, landskap och vatten.
  4. Vi väljer åländskt eftersom lokala grödor får mogna på plats vilket gör dem mer näringsrika och dessutom godare.
  5. Vi ökar kännedomen om den åländska maten och berättar historien kring den.
  6. Vi tar hänsyn till en hållbar produktion så att du kan äta med gott samvete.
  7. Vi söker nya sammanhang för traditionella åländska livsmedel.
  8. Vi vill förena de åländska smakerna med impulser utifrån.
  9. Vi äter och njuter av lokala smaker och stöder samtidigt vår åländska hembygd.
  10. Vi bygger broar mellan producenter, matlagare och konsumenter på MatÅland.

Och mer detaljerat…

1.

Vi värnar om Ålands viliga (= rejäla) mat.
Det viliga (rejäla) åländska köket uttrycker den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi gärna vill förbinda med Åland.

2.

Vår meny skiftar enligt säsong.
Säsongsanpassa menyer och måltider.

3.

Vi förädlar de unika smakerna från Ålands klimat, landskap och vatten.
Närheten till havet ger Åland ett gynnsamt klimat med lång och mild höst. I kombination med många soltimmar (korta nätter) under växtperioden gör detta att vi har smakrika frukter, bär, grönsaker och rotfrukter. De åländska markerna är kalk- och örtrika vilket också påverkar smaken på våra produkter.

4.

Vi väljer åländskt eftersom lokala grödor får mogna på plats, skördas av människor vi känner, är mer näringsrika och framför allt godare.
Äkta åländsk vara skapar välbefinnande. Närproducerade produkter har mognat färdigt när de skördas och har därför en mer fyllig smak och är mer hälsosamma. Tack vare Ålands begränsade yta är det lätt att spåra produkternas ursprung vilket leder till att de håller en säker och hög kvalitet.

5.

Vi ökar kännedomen om den åländska maten och berättar historien kring den.
Genom att sprida kännedomen om traditionerna och historien bakom vår åländska mat främjar vi de åländska produkterna så att antalet producenter kan öka.

6.

Vi tar hänsyn till en hållbar produktion så att du kan äta med gott samvete.
Vi främja djurens trivsel och en hållbar produktion på land och i sjön. Det gör att våra gäster kan njuta med gott samvete av den viliga åländska maten.

7.

Vi söker nya sammanhang för traditionella åländska livsmedel.
Hos oss använder vi vår kreativitet för att hitta nya sätt att presentera våra traditionella åländska livsmedel, till exempel spannmål som havre, emmer och spelt samt bär och vilt.

8.

Vi vill förena de åländska smakerna med impulser utifrån.
Det åländska köket berikas då vi förenar åländska tillredningsmetoder och kulinariska traditioner med impulser utifrån.

9.

Vi äter och njuter av lokala smaker och stöder samtidigt vår åländska hembygd.
Då du använder åländska produkter stöder du den åländska hembygden och bevarar det öppna landskapet. Finns inte åländska produkter tillgängliga använder vi nordiska.

10.

Vi bygger broar mellan producenter, matlagare och konsumenter på MatÅland.
För att få det åländska matmaskineriet att fungera ska vi prata med varandra istället för om varandra. Vi vill se konsumenter, mathantverkare, lantbruk, fiskeri, livsmedelsindustrier, detalj- och mellanhandlare, undervisare, politiker och myndigheter samarbeta kring detta gemensamma manifest som ska gagna och vara till glädje för hela Åland.

Ny Nordisk Mat Åland

Det åländska köksmanifestet godkändes av Ny Nordisk Mat Åland den 30 januari 2012. Referensgruppen består av:

Harriet Strandvik, ordförande

Lena Brenner, sekreterare

Stefan Blomqvist, Ålandsmejeriet

Sven Schauman, Högskolan på Åland

Virpi Karlsson, grönsaksodlare

Johanna Dahlgren, Pub Stallhagen

Bengt Mattsson, Viking Line

Åsa Juslin, Nordens Institut på Åland (NIPÅ)

Henrik Beckman, Skärgårdssmak

Michael Björklund, Nordiska Matkompaniet