Ålands Natur & Miljö

Under dagen kommer du att kunna öka din svampkännedom genom att lära dig mer om de ätliga svampar som du kan hitta runt om på Åland. På plats kan du även köpa ängsfrön för att återskapa den biologiska mångfalden.