Carola Björkqvist

Honung och bivax. Vi finns även på Mickels Gård.