Jeanette Toivonen

Barnböcker om Greta som har downs syndrom. I böckerna lär man sig även tecken som stöd!
”Greta börjar skolan”, ”Greta går på kalas” och den alldeles nyutgivna ”Greta får ett syskon”