Rauli Lehtinen, pensionerad veterinär

Mina memoarer ”Skola med suggan och CocaCola intravenöst” (2020) med signering.