Om föreningen

Skördefestens Vänner r.f. är en ideell förening som bildades hösten 2013 med övergripande uppgift att arrangera evenemanget Skördefesten på Åland och Åland Grönskar. Föreningens främsta syftet att främja produktion och stärka förtroende för åländska produkter samt lära om livet på landet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

•  Arrangera och utveckla Åland Grönskar (vår)
•  Arrangera och utveckla Skördefesten  på Åland (höst)
•  Driva eller samarbeta med andra projekt som utvecklar landsbygden
• Understödja och marknadsföra den  åländska livsmedelsproduktionen och matkulturen
• Stimulera företagare på landsbygden till produktutveckling, kvalitetshöjning och  nya projekt
• Främja kontakten mellan konsument  och producent för att öka förståelse och kunskap mellan parterna
• Uppmuntra till entreprenörskap och tillväxt på landsbygden

Styrelsen 2018

Styrelsen består 2018 av:  Anna Nordlund-Gustavsson (ordförande), Stefanie Björkman (vice ordförande), Emanuel Pussnert, Fredrik Björklund, Gunilla Karlsson och Inger Nygård

Verksamhetsledare 2018: Liz Mattsson
Projektledare 2018: Anita Lundin
Projektassistent 2018: Carl Björkman

Ta kontakt med föreningen

Föreningen har idag ca 500 medlemmar. Vi vill gärna bli fler – BLI MEDLEM HÄR