Integritetspolicy

Från den 25 maj i år gäller GDPR, Dataskyddsförordningen, i hela EU. Skördefestens Vänner r.f. har anpassat verksamheten för att uppfylla de krav som förordningen ställer och med anledning av det tagit fram en integritetspolicy. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och vad de används till.

Ansvarig för personuppgifter

Det är Skördefestens Vänner r.f. som är personuppgiftsansvarig för hur vi hanterar dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med denna integritetspolicy. Om du har frågor om vår personuppgiftshantering, vill veta vad vi sparat för uppgifter om dig eller vill få uppgifter ändrade eller raderade är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter

Skördefestens Vänner r.f
Ålands Landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 16 – 2
AX-22150 JOMALA, ÅLAND

info@skordefest.ax

Så skyddar vi dina uppgifter

Skördefestens vänner r.f. har de rutiner och tekniska lösningar som krävs för att skydda den typ av personuppgifter som vi lagrar. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. När du avslutar ditt medlemskap i Skördefestens Vänner r.f. eller ditt engagemang i Skördefesten är över för året raderar vi dina/kontaktpersoners personuppgifter direkt eller efter en tid?, med undantag för sådana uppgifter som vi måste spara för att uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsansvar tillsammans med andra

Lämnar Skördefestens Vänner ut uppgifter till tredje part? Vilka i så fall? Ex i samband med bidragsansökningar, eller är det då bara statistik?

Dina personuppgifter hanteras ibland av personuppgiftsbiträden, till exempel i betalningstjänster?.

Syftet med personuppgiftsinsamlingen

Skördefestens Vänner r.f. samlar in de personuppgifter som vi behöver ha för att administrera ditt medlemskap i föreningen. Uppgifterna används för att skicka information, nyhetsbrev och material så som inbetalningskort samt kommunicera med dig.

För deltagare i Skördefesten samlar vi också in personuppgifter för kontaktpersoner, för att informera och kommunicera med dessa.

Vissa personuppgifter används också i bokföringssyfte.

Annat? Direktmarknadsföring? Samla in pengar?

I formulären på webbplatsen samlar vi in vissa personuppgifter och för dem gäller att vi använder:

  • ditt namn för att identifiera dig i vårt medlems-/deltagarregister.
  • din e-postadress för att skicka information till dig och för att kontakta dig i ärenden som rör ditt medlemskap och/eller engagemang i föreningen.
  • ditt telefonnummer för att kontakta dig i ärenden som rör ditt medlemskap och/eller engagemang i föreningen.
  • information om födelseår för att räkna ut din ålder. Vi använder information om kön och ålder när vi söker vissa bidrag till föreningen, där den informationen krävs.
  • din adress, postnummer, postanstalt och land för att skicka inbetalningskort och föreningsinformation till dig.

Så samlar vi in personuppgifter

Skördefestens Vänner r.f. samlar in personuppgifter i samband med att du blir medlem i föreningen eller registrerar kontaktperson för deltagare i Skördefesten. Det kan ske via vår webbplats, fysiska formulär, annat?. De personuppgifter som du skriver in i formulären på webbplatsen mellanlagras tills dess att dina personuppgifter förs in i medlems- eller deltagarregistret.

När du mejlar oss via någon av de e-postadresser som finns på vår webbplats lagrar vi de personuppgifter som hör till mejlen i antal? månader efter att konversationen avslutats. Eller raderas mejl direkt?

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Vid ändringar som har avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter kommer du att informeras om ändringen via mejl, innan den träder i kraft.

Senast uppdaterad: 18 juni 2018