Kriterier

Produkterna

Alla produkter som säljs under Skördefesten ska vara producerade och/eller förädlade på Åland. Träffar arrangörerna på produkter som inte är producerade eller förädlade på Åland och därav inte hör hemma på Skördefesten har arrangörerna rätt att under evenemangets på gång se till att produkterna plockas bort omedelbart.

Matkriterier

Råvarans ursprung ska i första hand vara från Åland, om detta inte är möjligt ska råvaror användas där producenten garanterar ursprung och kvalitet. Se till era granngårdar och närmaste producenter, livsmedelsförädlare. Vad erbjuder de som ni kan använda i er meny? Åländska livsmedelsproducenter hittar du på www.aktasmak.fi. Gå in på ”Sök” och under ”Landskap” klickar du på ”Åland”

Medlemskap i Skördefestens Vänner

För att delta i Skördefesten (gäller samtliga kategorier, Öppen Gård, Restaurang, Plåpp Åpp och Försäljare) krävs organisationsmedlemskap (50 euro) i föreningen Skördefestens Vänner r.f. Här fyller du i din medlemsansökan om du tidigare inte varit medlem. Som medlem i Skördefestens Vänner godkänner du att vi sparar vi dina personuppgifter.

Dekorationer

Dekorera på gården/restaurangen med naturen som inspiration. Undvik plastmaterial så långt det är möjligt.

Tillstånd

Deltagarna ombesörjer själva om tillstånd och försäkringar som rör verksamheten: tex ansvarsförsäkring, alkoholtillstånd m.m.

Skördefestpass

Skördefestpasset kostar 10 euro och säljs på webben, hos våra samarbetspartner samt på Öppna Gårdar under evenemanget. Passet innehåller bra erbjudanden till gästen från Skördefestens samarbetspartnerdeltagare. Passet fungerar samtidigt som en Skördefestlott vilken lämnas in på sista gården gästen besöker. Är du medlem i Skördefesten Vänner r.f. erhåller du passet utan kostnad som en medlemsförmån. Hjälp gärna föreningen att informera om medlemskapet och dess förmåner. Samla in gästernas Skördefestpass och leverera dem till Ålands Landsbygdscentrum dagen efter Skördefesten. De gäster som lämnat in kommer att vara med i utlottning av fina lokala priser på Skördefestpassen. Alla som deltar på Skördefesten skall stå bakom passet och dess distribution och försäljning.

På Skördefesten tillåts inte:

– Loppis
– Aktiva frivilliga insamlingar
– Politisk valreklam

Lotterier

Lotterier är tillåtet, observera dock att alla lotterivinster bör vara producerade på Åland.

Uppgifter för statistik

Samtliga deltagare i Skördefesten förbinder sig att uppge ungefärliga försäljningssiffror till föreningen. Detta p.g.a. av statistiska uppföljning kring evenemanget.

Kvalitetspolicy

Alla deltagare tar del av dokumentet kvalitetspolicy

Visning av djur

Deltagare som visar upp djur under Skördefesten, besöks av representanter från Hushållningssällskapet och Producentförbundet före evenemanget, för att få tips om hur du på bästa sätt kan visa djuren för besökare.

Startmötet

Alla deltagare skall med en representant delta på Skördefestens obligatoriska informationsmöte “Startmöte”.

Skördefestpass

Samla in gästernas Skördefestpass och leverera dem till Ålands Landsbygdscentrum dagen efter Skördefesten.

Öppna Gårdar

Obligatorisk öppenhållningstid: Fredag-lördag kl 11-20. Söndag kl 11-17 (frivillig)

Restauranger

Obligatorisk öppenhållningstid: Fredag-lördag kl 11-20. Söndag kl 11-17 (frivillig). Deltagande restaurang skall följa det Åländska Köksmanifestet framtaget av Ny Nordisk Mat Åland.

Plåpp Åpp

Valfri öppenhållningstid (max 10 h totalt) under fredag-lördag kl 11-20 och söndag kl 11-17.

Försäljare

För att få delta i Skördefesten måste alla försäljare vara anmälda till evenemanget och organisationsmedlemskap (50 euro) vara betald. Sen anmälan efter 31.06.2018 debiteras med 35 euro.

OBS!

Öppna Gårdar, Restauranger och Plåpp Åpp ansvarar för att informera försäljarna om att de måste anmäla sig till Skördefesten.

Deltagaravgifter

KATEGORI

Öppen Gård
Öppen Gård med mat
Restaurang
Restaurang + Öppen Gård

OBS! Deltagaravgifterna är inkl. moms.

01.02.2018 – 31.03.2018

400 €
550 €
600 €
750 €

01.04.2018-31.08.2018

800 €
1100 €
1200 €
1500 €

Anmälan till Skördefesten är bindande, vilket innebär att annullering inte berättigar till återbetalning av deltagaravgiften. Anmälningstid för försäljare är 1 mars till 31 juli. Som försäljare i Skördefesten krävs endast organisationsmedlemskap (50 euro).