Ålands Trädgårdshall – NY

Samlingshuset i Jomala – NY

Bästa Braxen Burgaren – Ålands Fiskare
& Rädda Lumparn – NY

Ålands Naturskola & Städa Åland – NY

Trålle i Krogstadgrottan – NY

Jordbruksbyrån vid Ålands Landskapsregering – NY

Lomner Gård – NY

Sunnan II – NY

Ålands Fiskevårdscentrum – NY

Ålands Hushållningssällskaps fruktodling