Paninistugan

Grillade paninis från vår paninistuga på hjul. Vi använder i största utsträckning åländska råvaror.